Slide 1

May 2, 2018 by James Wright

Three Remarkable Shipwreck Stories from History
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

Slide 1

May 2, 2018 by James Wright

Three Remarkable Shipwreck Stories from History
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หลักสูตร BMX

คือคลาสเรียนปั่นจักรยาน BMX เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน เหมาะสำหรับน้องๆที่ปั่นจักรยานสองล้อได้ดีแล้ว อายุระหว่าง 4 – 12 ปี โดยมีการเรียนการสอนดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 น. – 18.45 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 16.30 น. – 17.45 น.
วันเสาร์ และ อาทิตย์ 08.00 – 09.00 น.

โดยน้องๆที่เรียนจบหลักสูตรและสอบผ่าน Final test จะได้รับประกาศนียบัตรกับทางสนาม

รายละเอียดคอร์สเรียน

Level 1 Riding Position

สอนการจัดท่าทางในการขี่จักรยานที่ถูกต้อง การจัดแขนขาและนิ้วเพื่อนการเบรค การใช้เบรค การวางแผนระยะเบรครถเพื่อการปั่นที่ดี ขี่สนุกและลดอุบัติเหตุ โดยน้องๆจะต้องทำการเรียนที่เลเวลนี้ 1 ครั้ง จึงจะสามารถลงเรียนเลเวลถัดไปได้

Level 2 Basic Riding

การปั่นพื้นฐานในวิธีการต่างๆ ท่าเตรียมพร้อม การนั่งปั่น การยืนปั่น การปล่อยมือปั่น และการขี่ในทางแคบ เพื่อเพิ่มทักษะการทรงตัว โดยน้องๆจะต้องทำการเรียนที่เลเวลนี้ 2 ครั้ง จึงจะสามารถลงเรียนเลเวลถัดไปได้

Level 3 Basic turn

พื้นฐานวิธีการเลี้ยว การจัดท่าทางการใช้แขนขา รวมถึงความเร็วในการเลี้ยวแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์ โดยน้องๆจะต้องทำการเรียนที่เลเวลนี้ 2 ครั้ง จึงจะสามารถลง Test ครั้งที่ 1 เมื่อผ่านการเทสถึงจะสามารถไปเรียน เลเวล 4 ได้

Level 4 Flat & Wheelie

การยกล้อหน้าในทางเรียบเพื่อช่วยในการข้ามสิ่งกีดขวางและเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญในการต่อยอดเป็นนักปั่น โดยน้องๆจะต้องทำการเรียนที่เลเวลนี้ 2 ครั้ง จึงจะสามารถลงเรียนเลเวลถัดไปได้

Level 5 Pump Track

วิธีการขี่ในปั้ม การขี่ที่ถูกต้องและไม่อันตรายทั้งการจัดร่างกายและการใช้แรงในแต่ละส่วนเพื่อการปั้มให้สนุกและเพิ่มทักษะ โดยน้องๆจะต้องทำการเรียนที่เลเวลนี้ 2 ครั้ง จึงจะสามารถลงเรียนเลเวลถัดไปได้

Level 6 Trail Riding

การปั่นในทางลาดชั่น การเลี้ยว การเบรค และการกะความเร็ว ให้เหมาะสมกับทางลาดชัน โดยน้องๆจะต้องทำการเรียนที่เลเวลนี้ 2 ครั้ง จึงจะสามารถลง test ครั้งที่ 2 ได้

Test

เป็นการทดสอบหลังเรียน
การเทสครั้งที่ 1 จะรับเฉพาะน้องที่เรียนผ่าน เลเวล 1,2 และ 3
การเทสครั้งที่ 2 จะรับเฉพาะน้องที่เรียนผ่าน เลเวล 4,5 และ 6

Special class

คือคลาสเรียนที่เจาะลึกวิธีการขี่จักรยานในทักษะต่างๆ โดยน้องๆสามารถลงเรียนได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละคลาสโดยสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ ตัวอย่างคลาสเรียนเช่น Safety, Braking, Sprint Jumping, Track stand, Newbie และ Basic endurance เป็นต้น

Final test

เป็นการเทสครั้งสุดท้ายเพื่อรับประกาศนียบัตรกับทางสนาม โดยน้องๆที่จะสามารถเข้ามาทดสอบจะต้องเรียนครบ 6 level และ ผ่านการเทสครั้งที่ 1 และ 2 และ คลาสพิเศษ Safety